Kalp Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Google
Google

Takvim
Site Haritası
YÖK AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNİ YAYINLADI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Kardiyoloji Dergi Listesi
Gıdaların Kalori Değerleri
Youtube Kanalımız
Obezite ve Kalp Hastalıkları
İstanbul’da Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olan Hastaneler

PROSTAGLANDİN KULLANILAN HASTA SATÜRASYON TAKİP FORMU

PROSTAGLANDİNLİ HASTA TAKİP FORMU

Bu form Prostaglandin (Alprostadil) alan hastaların, özellikle de transferleri esnasında yaşanabieceek olası komplikasyonların önlenemsi ve ortaya çıkan komplikasyonlara yönelik alınacak tedbir ve tedavileri almak için hazırlanmıştır.

 1. Prostaglandin kullanan hastanın, PG aldığı damar yolundaki tıkanma riski nedeniyle her zaman ikinci damar yolunun da açık olması gerekir. Hasta teslim alınırken ekg verileri, satürasyon ve mümkünse tansiyon değerleri kayıt altına alınmalı ve transfer esnasında hasta sürekli olarak monitörize edilmeli, 5 dakikada bir ise satüraqsyon değerleri kayededilmelidir. Hastanın Oksijen satürasyonu, apne ve hipertrermi yönünden yakından izlenmelidir. Prostaglandin içeren solüsyonun içeriği ve infüzyon dozajının doğru olduğu kontrol edilmelidir.

 2. Prostaglandin alan hastaya verilecek doz hastanın PDA'ya olan bağımlılığının düzeyine göre Çocuk Kardiyolojisi uzmanınca belirlenmelidir. Bu doz aralığı genellikle 0,01-0,05 mikrogram/kg/dakika şeklindedir. Hasta transport aracına teslim alınırken bu doz aralığı konusunda Çocuk Kardiyolojisi uzmanının tavsiyesi mutlaka alınmalı ve kaydedilmelidir.

 3. Verilecek olan olan Prostglandinin dozunun yeterli olduğunun göstegeleri şunlardır. Hastanın satürasyonlarının % 80'in üzerinde olması, bebeğin cildinin pembe ve sıcak olması, dolaşımının iyi olmasıdır. Ayrıca herhangi bir şüphe varsa arteriyel kan gazında Asidozunun olmaması ve okisjen satürasyonun normal olması, hastaya verilen tedavinin etkin olduğunu gösterir.

 4. Hastaya verilen Prostaglandinin yeterli olmadığı düşünülüyorsa (satürasyon düşüklüğü, morarma, soğuk cilt, asidoz gibi) o zaman hastanın Prostaglandin dozu arttırılmalıdır. Verilen yeni dozdan birkaç dakika sonra satürasyonu yükselmelidir. Satürasyon yükselmiyorsa Prostaglandinin dozu yeniden arttırılmalıdır. Genellikle beklenen yanıt satürasyonun 1-2 dakika içinde yükselmesidir. Her doz arttırımından sonra birkaç dakika beklenmelidir.

 5. Hastaya etkin dozda Prostaglandin başlandığı halde satürsayonlar hala yükselmiyorsa, PDA'nın kapandığından şüphe ediliyorsa o zaman Çocuk Kardiyolojisi uzmanına danışılarak Prostaglandinin dozu gerekirse kademeli ve kısa süreli olarak (1-2 dk. boyunca maximum doz olan 0,2 mikrogram/kg/dk şekilinde verilebilir. Maksimum dozdan PG verildiğinde yan etkilerden korunmak için 500 mg'lık ampullerin kullanılması gerekir. Hedeflenen PaO2 artışı ve satürasyon artışı sağlandıktan sonra kademeli olarak tekrar düşük doz tedaviye geçilmelidir.

 6. Prostaglandin dozu yüksek dozda verildiği halde satürasyon yükselmiyorsa hastanın entübe edilmesi gerekiyor olabilir ya da entübe ise entübasyon sisteminde bir tıkaç veya solunumsal ya da metabolik başka bir sorun olabileceği bilinmeli ve gerekli kontroller yapılmalıdır.

 7. Hastaya etkin dozda Prostaglandin verildiği ve Entübasyon setinde ve ayarlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildiği halde hastanın satürasyonları hala yükselmiyorsa hastanın kan gazına bakılmalı hastanın son durumu hakkında Çocuk Kardiyolojisi uzmanına Acilen bilgi verilmelidir. Muhtemelen hastaya Acil şartlarda Balon Atriyal Septostomi adı verilen Anjiyo ile Atriyal Septal Defekti genişletme işlemi yapılması gerekebilir.

 8. Prostaglandin verilen hastalarda kaşılaşılan bazı komplikasyonlara da hazırlıklı olunması gerekir.

 9. Bunlar;

     1. Apne (% 15'inde)

     2. Ateş (%14'ünde )

     3. Ciltte kırmızlık (% 10'unda)

     4. Hipoglisemi

     5. Hipokalsemi

     6. Konvülziyon

     7. Diyare

     8. Hipotansiyon (olursa 10 cc/kg'dan iv sıvı tedavisi)

     9. Bradiakrdi

     10. Letarji

     11. Thrombocytopenia

     12. kortikal hiperostozis (Uzun süreli kullanımda)

PROSTAGLANDİN KULLANILAN HASTA SATÜRASYON TAKİP FORMU

Transfer Esnasında

Hastaya Refakat Eden

Saat
Hayata Dair
Pediatrik Testler
Web of Science'de Atıf/Citation Sorgulama
PUADER Pediatri Derneği
Kanıt Düzeyi A B C Ne Demektir?
Çocuklarda Renal Replasman Tedavileri
Bilici Kitapları
Google AdWords Nedir? Nasıl kullanılır?
Randevu Almak için
Pediatri Çekirdek Eğitim Programı
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Yararlı Linkler
Akademik Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lezzet Tarifleri
Bismil Çakallı Köyü