Kalp Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Google
Google

Takvim
Site Haritası
YÖK AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNİ YAYINLADI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Kardiyoloji Dergi Listesi
Gıdaların Kalori Değerleri
Youtube Kanalımız
Obezite ve Kalp Hastalıkları
İstanbul’da Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olan Hastaneler

PERİKARDİYOSENTEZ YAPILAN HASTALARDAN İSTENECEK TETKİKLER

PERİKARDİYOSENTEZ YAPILAN HASTALARDAN İSTENECEK TETKİKLERPerikart sıvısı örneklerinden

 1. Hemogram,

 2. Glukoz,

 3. Albümin,

 4. LDH

 5. Kolesterol,

 6. Kültür

 7. Aside Alkaliye Rezistan Bakteri (TBC)

 8. Sitoloji,

 9. Erlich-Ziehl-Neelsen (Tüberküloz)

 10. Gram boyama,

 11. Dansite ve

 12. Adenozin deaminaz tetkiki yapılacaktır.

Hastalardan eş zamanlı alınacak olan Kan örneklerinden;

 1. Hemogram,

 2. Sedimantasyon,

 3. CRP,

 4. Biyokimyasal değerler (kreatinin, glukoz, LDH, kolesterol, protein, albümin, serbest T4, TSH),

 5. RF,

 6. Antinükleer antikor istenecektir.

Perikart sıvısının eksüda veya transüda ayrımında kullanılan modifiye Light ölçütlerine ait parametreler;

 1. Perikardiyal sıvı total protein >3 gr,

 2. Perikardiyal sıvı/serum protein oranı >0.5,

 3. Perikardiyal sıvı LDH >200 IU/dl,

 4. Perikardiyal sıvı/serum LDH oranı >0.6,

 5. Perikardiyal sıvı kolesterol içeriği >45 mgr/dl) kriterlerinden birinin olması halinde sıvı eksüda olarak kabul edilir[1]

Ayrıca, görüntüleme yöntemlerinde saptanan patolojik bulgular (malignite, tüberküloz, vb.) kaydedilecek.

Toraks BT’de Malignite , Tüberküloz gibi enfeksiyöz veya inflamatuar nedenler araştırılacak.

Karsinoembiryojenik antijen, Alfa Fetro Protein, CA19.9, Ca125 istenecek.

Sonuçlar çıkınca Malignite yönünde Ç. Hematoloji ve Çocuk Göğüs konsültasyonu istenecek.

[1] Becit N, Ünlü Y, Ceviz M, Koçoğulları CU, Koçak H, Gürlertop Y. Subxiphoid pericardiostomy in the management of pericardial effusions: case series analysis of 368 patients. Heart 2005;91:785-90. 

Saat
Hayata Dair
Pediatrik Testler
Web of Science'de Atıf/Citation Sorgulama
PUADER Pediatri Derneği
Kanıt Düzeyi A B C Ne Demektir?
Çocuklarda Renal Replasman Tedavileri
Bilici Kitapları
Google AdWords Nedir? Nasıl kullanılır?
Randevu Almak için
Pediatri Çekirdek Eğitim Programı
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Yararlı Linkler
Akademik Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lezzet Tarifleri
Bismil Çakallı Köyü