Kalp Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Google
Google

Takvim
Site Haritası
YÖK AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNİ YAYINLADI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Kardiyoloji Dergi Listesi
Gıdaların Kalori Değerleri
Youtube Kanalımız
Obezite ve Kalp Hastalıkları
İstanbul’da Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olan Hastaneler

EKG'nin İpuçları

1901 yılında …………………………………………………………………………. tarafından ekg cihazının icat edilmesi kardiyoloji alanında çığır açan bir gelişmedir.

(Dr. Willem Einthowen)

 

Ekg’de her QRS’ten önce P dalgasının varlığı uyarıların ……………………………….. veya …………………………… çıktığını gösterir.

(sinoatriyal Nod’dan veya atriyumdaki bir odaktan)

 

Sinoatriyal Nod’dan çıkan uyarılar kalp içinde çizgisel olarak değil …………………………………… olarak yayılarak kalbin kasılmasını sağlarlar.

(Dairesel)

 

P dalgaları ………………………………. depolarizasyonunu gösterir.

(atriyum)

(EKG DE P QRS VE T dalgaları göster)

QRS dalgası ventrikülün ………………………………………………………. Gösterir.

(Depolarizasyonunu/kasılma fazını)

QRS Dalgası ile ST segmentinin birleştiği noktaya ……………………. Noktası adı verilir.

(J noktası)

 

T dalgası Ventrikülün …………………………………………………………. Gösterir.

(repolarizasyonunun son dönemini/istirahat fazını)

Jnoktasından T dalgasına kadar olan süre Ventrikülün …………………………………………………………. Gösterir.

(repolarizasyonunu/istirahat fazını)

 

 

Kalbin kasılması miyozitlerin ……………………………………………………. Sonucu gelişir.

(depolarizasyon)

 

Miyozitler arası elektriksel iletim ise ………………………………………..hücre içini pozitif yük ile yüklemesi sonucu ortaya çıkar.

(Na iyonlarının)

 

Atriyoventriküler nod dışında kapaklar atriyumalr ile ventriküller arasındaki ……………………………………………………. yoktur.

(elektriksel bağlantı)

 

Atriyoventriküler nod, mitral ve triküspit kapakalrın arasında ……………………………………. Üçgeninde bulunur.

(Koch)

 

Koch üçgenini oluşturan yapılar;

  1. …………………………………………
  1. …………………………………………
  1. …………………………………………

 

 1. Triküspit septal liflet

 2. Tendon Todaro

 3. Coroner sinüs)

  AV noda gelen uyarı AV Nod içinde Kalsiyum iyonları sayesinde iletildiği için ileti yavaşlar. Bu yavaşlama atriyumalrın kanı AV kapaklardan ventriküllere aktarması için geçerlidir.

   

  AV kapaktaki ileti gecikmesi p dalgasından sonra, QRS’ten önce görülen düz çizgi olup ……………………………………….. olarak tanımlanır.

  (pause dönemi)

  AV Noddan çıkan uyarılar, ………………………………………………………………. ne geçince Ventrikül içinde uyarı yeniden hızlanır.

  (His demeti)

   

His demeti müsküler septum içinde …………………………………………………… ayrılır.

(sağ ve sol dallara)

 

His demetinden ayrılan sağ dal dallara ayrılmazken, sol dal daha sonra ……………………… ve ………………………………. Dallar olmak üzere iki ayrı dala ayrılır.

(anteriyor ve posteriyor)

 

Sağ ve sol dallardaki ileti daha sonra  purkinje liflerine iletilir. Bu iletim atriyumlardaki gibi ……………………………………… ile sağlanır.

(Sodyum iyonları)

 

 

Ventrikül repolarizasyonu Hücre içindeki ……………………………………… iyonunun hücre dışına çıkmasıyla ortaya çıkar.

(Potasyum)

 

AV Düğümde depolarizasyon ………………………………..  iyonları sayesinde olur.

(Kalsiyum)

 

 

Kalp içindeki ileti, depolarizasyon, kasılma ve repolarziasyonun oluşma mekanizması şu iyonlar sayesindedir.

(Sodyum, Potasyum ve Kalsiyum)

 

Ekg kağıdı …………………… kayıt yaptığı için kalp hızı ölçümü 60 saniyeile çarpılan ……….. in RR aralığındaki küçük kareye bölünmesiyle elde edilir.

(25mm/sn, 25)

 

(ÖRNEK EKG KOY)

 

ekg’de her küçük karenin süresi …………………. saniyedir.

(0,0 saniye)

 

Ekstremite derivasyonları şunlardır;

1…………………..,, 2…………………..,, 3…………………..,4…………………..,, 5…………………..,, 6…………………..,

(DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF)

Göğüs derivasyonları şunlardır.

1…………………..,, 2…………………..,, 3…………………..,4…………………..,, 5…………………..,, 6…………………..,

(V1, V2, V3, V4, V5, V6)

 

AVR derivasyonunun negatif olmasının nedeni Kalbinin Aksının …………………………………………… bir derivasyon olmasıdır.

(tersine)

 

Ekstremite derivasyonalrı kalbin …………………………………………….. düzlemi hakkında bilgi verirken, Göğüs derivasyonları kalbin …………………………………………….. düzlemi hakkında bilgi verirler.

(Frontal, horizontal)

 

Ekg’de kaydedilen dalgalar aynı kardiyak aktiviteyi kaydettiği halde ekg dalgalarının farklı olmasının sebebi derivasyonların farklı …………………………………. Çekilmesindendir.

(lokalizasyonlardan)

 

Kalbin inferiyorunu gösteren derivasyonlar; …………………………………………… ‘dır.

(DII, DIII ve AVF’dir)

 

Kalbin lateraalini gösteren derivasyonlar, …………………………………………… ‘dır.

( DI ve AVL’dir.)

 

Göğüs derivasyonları, ………………………………………………….. geçerek hastanın sırtına doğru yönelir.

(AV Nodan)

 

Göğüs derivasyonalrının diğer adı ………………………………………………………………… derivasyonlardır.

(Prekordiyal)

 

Gğüs derivasyonlarının gösterdikleri kalp bölümleri şunlardır;

V1-2:…………………………………………………………………

V3-4: …………………………………………………………………

V5-6: …………………………………………………………………

 

(V1-2: Sağ ventrikül,

V3-4: İnterventriküler septum,

V5-6: Sol Ventrikül)

Sempatik sisten kalp üzerinde β1 reseptörleri ile;

  1. Uyarı sayısını ………………………………………….,
  1. İleti hızını ………………………………………….,
  1. Kasılma gücünü ………………………………………….,
  1. Odakların irritabilitesini …………………………………………., şeklinde etkiler.

 

 1. Uyarı sayısını ARTTIRICI

  2. İleti hızını ARTTIRICI

  3. Kasılma gücünü ARTTIRICI

  3. Odakların irritabilitesini ARTTIRICI etki gösterir).

   

  Sempatik sistem ……………………………………………………. uyararak kalp hızını arttırırken, parasempatik sistem ……………………………………………………. baskılayarak kalp hızını düşürücü etki gösterir.

  (sinoatriyal nodu, AV Nodu)

   

  Sinüzal bradikardide kalp hızı ……………………………… tür. Ancak her QRS tence bir P dalgası ve her QRS’ten sonra bir T dalgası bulunur.

  (Bradikardi ekgsi)

   

  Sinoatriyal Nod veya AV nod uyarı çıkrmadığı zaman atriyum içinde herhangi bir odak uyarı çıkarabilir. Bu ritme …………………………………………………………………. Denir

  (Ektopik Atriyal Ritm)

   

  Düzensiz ritimler, sinoatriyal Nod yerine atriyumun farklı noktalarının uyarı çıkarması sonucu ortaya çıkarlar.

  Düzensiz ritimler şunlardır;

  1. …………………………………………………………..
  1. …………………………………………………………..
  1. …………………………………………………………..
 1. Atriyal Fibrilasyon

 2. Multifokal Atriyal taşikardi

 3. Wandering Atriyal Pacemaker)

  Atriyal Fibrilasyonda atriyum içinde çok sayıda odak uyaru üretir, bu uyarılardan hangisinin AV Nodun uyarıya açık olduğu anı yakalarsa o uyarı ventriküle iletilir.

  Atriyal Fibrilasyonda RR aralığının düzensiz olması ve izoelektrik hattın P dalgaalrında oluşması tipiktir.

  Atriyal Fibrilasyonda korkulan komplikasyon olası kalp içinde olası  …………………………………………. Ve …………………………………………… riskidir.

  (trombüs oluşma riski, tromboemboli)

   

  Atriyal Fibrilasyon gelişmesinin en önemli nedeni mitral darlık, mitral yetersizlik, geçirilmiş atriyum cerrahisi gibi ……………………………………………………….. oluşturan durumlardır.

  (atriyumları genişleten veya atriyumlarda skar)

   

  Sinoatriyal noddan uyarı çıkmazsa AV Nod veya Ventrikülden herhangi bir uyarı çıkarsa buna …………………………………… uyarı adı verilir.

  (Escape)

  ESCAPE EKGSİ

   

  Atriyumun farklı odaklarının sinoatriyal nodu baskılayarak oluşturduğu ritimde P dalgaları farklı yerlerden çıktığı için R-R aralıkları değişkendir. Genellikle kalp hızının normal olduğu bu ritme …………………………………………………………………………………………………………… ritmi adı verilir.

  (Wandering (Gezici) atriyal Pacemaker)

   

  Wandering (Gezici)  atriyal Pacemakerin (WAP), multifokal atriyal taşikardiden farkı kalp hızının …………………………………. olmasıdır.

  (normal sınırlarda)

   

  Multifokal atriyal Taşikardide (MAT) kalp hızı normalin üzerinde olup, birbirinden farklı en az …………… ayrı odak uyarı çıkarır.

  (Üç)

  Hem MAT hem de WAP’da p dalgaalrının morfolojileri ve R-R aralıkalrı birbirinden ………………………. dır.

  (Farklı)

   

  Atriyal Fibrilasyonda çok sayıda odak uyarı çıkardığı için ……………………….. aralıkları düzensizdir.

  (R-R)

  Atriyal erken bir uyarı ventrikülün sağ veya sol dallarından birinin iletiyi geç iletmesi QRS’in …………………………………………. neden olur.

  (genişlemesine)

   

  Ventriküler ekstra Sitolün önemli bir nedeni de …………………………………… dir.

  (Hipoksidir).

   

  VES’lerin oluşturduğu nabzın zayıf olmasının sebebi, Ventriküller tam olarak dolmadan VES’in ventrikülde kasılma yapmasıdır.

   

  Morfolojileri farklı VES’ler görülmesi hastada …………………………………………………………………………. Olduğunu gösterir. Bu durum Multifokal VES olarak tanımlanır.

  (Ventrikül farklı odaklarının uyarı çıkardığını)

   

  Atriyum inde rerentry halkasının varlığı intratariyal Reentry olarak da adlandırılır. Bu durum daha çok  ……………………………………………… olarak bilinir.

  (Atriyal Fallater)

   

  Atriyal Fllatterde klnik tabloyu belirleyen en önemli parametre ………………………………………………………… dır.

  (ventrikül yanıtıdır).

   

  Atriyal Flatterde 1.1, 2.1, 3:1 veya 4:1 bloklu ileti görülebilir.

   

  Atriyal Flatterde 2:1 ileti olduğu zaman hasta ……………………………………………….. olabilir.

  (Asemptomatik)

   

  Ventriküler Fibrilasyon riski olan hastaların kalbinin için yerleştirilen ……………………… sayesinde ICD adı verilen ve pil özelliği de olan cihazlar sayesinde hastalara otomatik olarak cihaz tarafından ……………………….. verilebilmektedir.

  (leadler, şok)

  Wolff-Parkinson-White Sendromuna neden olan aksesuar yollar kent demetinin neden olduğu ………………………………………………………………….. yoludur.

  (Atriyoventriküler reentry)

   

  AV nodun bypass edilmesi ventriküllerin bazı bölgelerinde………………………………………………………………………………….. neden olarak delta dalgasına, PR mesafesinde kısalmaya ve QRS’te genişlmeye neden olur.

   

  Snüzal Blok denilebilmesi için, ekg’de en az ………………….. boyunca uyarı çıkmaması gerekir.

  (Bir)

   

  Hasta sinüs sendromunda Sinoatriyal Düğümdeki sinüzal blok ve sinüzal arrestlere eşlik eden atriyal ve ntriküler escape uyarı çıkımında problem sonucu ortaya çıkar.

  ()

   

  Bradikardi Taşikardi sendromu, HSS’li hastalarda gözlenen aralıklı olarak ortaya çıkan …………………………………… ataklarını ………………………………….. ataklarını izlediği ciddi bir durumdur.

  (Bradikadrdi, SVT veya Atriyal Flatter)

   

  Wenckebach Tip I  AV Blokta, blok …………………………………….. içinde meydana gelir.

  (AV Nod)

   

  Wenckebach Tip I  AV Blokta PR mesafesi ilerleyici olarak uzar, sonra bir tane P dalgası bloke olur ve …………………………………………………… oluşturamaz.

  (QRS dalgası)

   

  Wenckebach Tip I  AV Blok özellikle ………………………………………… uyku esnasında görülebilen bir aritmidir.

  (prematüre bebeklerde)

   

  Wenckebach Tip I  AV Blok sporcularda ………………………………………….. artışı sonucu görülebileceği gibi sağlıklı çocuklarda da görülebilir.

  (Vagal tonus)

   

  Wenckebach Tip I  AV Blok parasempatik aktivite artışı veya parasempatomimetik etkili ilaçların etkisi sonucu ortaya çıkar.

  Wenckebach Tip I  AV Blok genellikle progres …………………………….

  (Göstermez)

  Wenckebach Tip II  AV Blokta bloğun lokalizasyonu, ……………………………………………………………………. Veya ………………………………………………………..dır.

  (His demeti veya sağ veya sol dallardadır.)

   

  Mobtz tip II AV Blokta  mesafeler sabittir.

  (P-P)

   

  Wenckebach Tip II  AV Blokta Tip I’den farklı olarak PR mesafesi …………………. olup düzenli olarak2:1 veya 3:1 oranında blok gerçekleşir.

  (Sabit)

   

  Wenckebach Tip II  AV Blok, Mobtz tip II AV Blok olarak da adlandırılır.

  Mobitz Tip II  AV Blokta, iletilmeyen P lerin QRS’lere oranı  3 tane veya daha fazla olduğu zaman klinik etkileri daha …………………….. bir hal alır. Bu klinik duruma advance-İlerleyici- Tip  AV Blok adı verilir.

  (ciddi)

   

  Mobitz tip II AV Blokta bloğun lokalizasyonu nedeniyle QRS dalgasında ………………………………………….. görülebilir.

  (genişleme)

   

  Mobitz Tip I ve Mobizt Tip II ayırımında vagal uyarı ile Mobiztz Tip I’de blok artarken, Mobizt Tip II’de blok ventrikül içinde olduğu için blok kalkabailir veya blokta değişiklik olmaz.

   

  Mobizt Tip 2 AV Blokun korkulan komplikasyonu ………………………………………………………………….. ilerlemesidir.

  (Tam AV Bloka)

   

  Aynı hastada inetrmittan olaran  Wenkebach Mobizt Tip 1 ve Mobitz Tip 2 AV Blok görülebilir.

   

  3. Derece (Tam) AV Blokta atriyumdan çıkan uyarılar ventriküllere iletilemez. Bu nedenle bu hastalarda kalbi çalıştıran odak ……………………………………………………….…… değildir.

  (Sinoatriyal Düğüm)

   

  Tam Av Blokta kalbi çalıştıran olası odaklar şunlar olabilir;

  1. …………………………………………………….
  1. …………………………………………………….
  1. …………………………………………………….

 

 1. AV nod

 2. His Demeti

 3. Ventriküler bir odak)

  Tam aV Blokta kalbin ksılmasını sağlayan odak …………………………………… olduğu zaman …………………………………………………….den çıkan atım sayısı düşük olduğu için kalp yetersizliğine girer.

  (Ventriküller,  Ventriküllerden)

   

  Tam AV bloklu hastada Ventriküler ritm olduğu zaman hastaya ……………………………………………………. takılması gerekir.

  (Pil)

   

  Tam AV blok ne kadar iletim sisteminin ne kadar …………………………………. Bölgeleri,nden kaynaklanırsa hasta açısından o kadar risklidir.

  (aşağı)

   

  Tam AVBloklu hastada aşağıdaki durularda hastaya pil takılması düşünülmelidir. Bunlar;

  1. …………………………………………………….
  1. ……………………………………………………
  1. …………………………………………………….
  1. …………………………………………………….
  1. …………………………………………………….
  1. …………………………………………………….
 1. Doğumsal kalp hastalığı (DKH) yokken 24 saatlik holterde Ortalama kalp hızının 50-55’in altında olması, DKH varken Ortalama kalp hızının 70-75’in altında olması

 2. 24 saatlik holter kaydında 3 saniyeyi aşan pause saptanması

 3. Hastada kalp yetersizliği gelişmesi)

 4. Eforla ilişkili senkop gelişmesi(Adams-Stokes sendomu)

 5. Egzersiz kapasitesinde azalma

 6. Ventriküler Ritm gelişmişse)

   

   

  DKH olmayan bir hasta asemptomatikse ve OKH 55’in üzerindeyse ………………. takılmazsa bile kalp yetersizliği ve pause yönünden yakından takip edilmelidir.

  (pil)

   

  Sağ dal bloğunda V1-V2’de RSR’ dalgası görülürken, sol dal bloğunda V5-V6’da RR’ dalgası görülür.

   

  Ventriküler pil takılan hastalarda ileti iki ventrikülü farklı zamanlarda uyardığı için dal bloğu şeklinde ritm görülür.

   

  Aberran iletili SVT’ler de bazen aberan ileti olduğunda ritm Ventriküler taşikardiyi taklit edebilir. Bunun nedeni yüksek kalp hızıda sol veya sağ daldan birinin uyarıya refrakter olduğu dönemde iletinin geç iletilmesindendir.

   

  Eğer RR’ paterni var fakat ………………………………………………….. normal ise buna inkomplet dal bloğu a dı verilir.

  (QRS süresi)

   

  Ortalama QRS vektörü, ventriküllerin depolarizasyonuna ait küçük vektörlerin toplamıdır. Ortalama QRS vektörünün başlangıç noktası sinoatriyal Nod DEĞİL. ………………………………………….dur.

  (AV Nod)

   

  Kalbin ortalama aksının sol olmasının sebebi Sol ventrikülün depolarizasyonuna ait vektörlerin …………………………………. Olamsındandır.

  (büyük)

   

  Ortalama QRS vektörü ile kast edilen kalbin ………. Dır.

  (Aksı’dır)

   

  Atriyal ………………… durumunda görülen pozitif ve negatif karakterdeki dalpga ……….. dalgasıdır.

  (büyüme , p dalgası)

  Difazik P dalgasının en iyi göründüğü derivasyon ……………….. dir.

  (V1)

   

  Difazik P dalgasının ilk kısmı genişse ……………… atriyumda, son kısmı genişse ……………………. Atriyumda genişleme vardır.

  (Sağ, sol)

   

  V1’de ST depresyonu ve T negatifliği olması ……………………………………….  ventrikül hipertrofisi, V5’te görülmesi ise ………………… ventrikül hipertrofisi bulgusudur.

  (Sağ, Sol)

  QRS süresi normal iken ortaya çıkan dal bloğuna ……………………………. Dal bloğu adı verilir.

  (inkomplet)

   

  Dal bloğu ………………………. gibi sol ventrikülü gösteren derivasyonalrdaysa sol dal bloğu, ………………… gibi sağ ventrikülü gösteren derivasyonalrdaysa sağ dal bloğu tanısı koyulur.

  (V1-V2, V5-V6)

Saat
Hayata Dair
Pediatrik Testler
Web of Science'de Atıf/Citation Sorgulama
PUADER Pediatri Derneği
Kanıt Düzeyi A B C Ne Demektir?
Çocuklarda Renal Replasman Tedavileri
Bilici Kitapları
Google AdWords Nedir? Nasıl kullanılır?
Randevu Almak için
Pediatri Çekirdek Eğitim Programı
Pediatrik Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı
Yararlı Linkler
Akademik Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lezzet Tarifleri
Bismil Çakallı Köyü